Kunsttype

Uniek

Een uniek stuk.

Editie

Een editie is een kopie of replica van een kunstwerk van een meester. De term verwijst gewoonlijk naar een reeks identieke afdrukken van hetzelfde drukoppervlak, maar kan ook worden toegepast op series van andere media zoals beeldhouwkunst, fotografie en video.

Editieprenten worden gewoonlijk gesigneerd, genummerd en vaak gedateerd door de kunstenaar. Een editie van vijfentwintig wordt genummerd als 1/25, 2/25, enz. Deze gaan gewoonlijk vergezeld van een aantal proefdrukken die identiek zijn aan de oplage; de proefdrukken voor de kunstenaar worden aangeduid met ‘AP’ (artist’s proof), die voor de drukker of uitgever met ‘PP’ (printer’s proof). Er kan ook een aantal werkproeven worden gemaakt. De ‘Bon à tirer’ (goed om af te drukken) proefdrukken vormen een maatstaf voor de drukker.

Beelden die zijn gegoten, gemaakt van gevonden voorwerpen of machinaal vervaardigd; fotografie; film of video en kunstenaarsboeken lenen zich allemaal voor edities omdat de processen die worden gebruikt om ze te maken het mogelijk maken om relatief gemakkelijk kopieën te maken. Edities worden gewoonlijk geproduceerd naar het originele meesterwerk en gemaakt in partijen van een bepaalde omvang. Ze worden vaak gesigneerd of goedgekeurd door de kunstenaar, maar kunnen ook na de dood van de kunstenaar door diens nalatenschap worden geproduceerd.