Kunsttermen

Bon à Tirer

Bon à Tirer (BAT) of ‘klaar om te trekken’ zijn prenten die zijn geannoteerd op de proefdruk die door de kunstenaar is goedgekeurd om definitief te worden gedrukt. De editie wordt dan gemaakt naar het beeld van de BAT. Van elke editie bestaat slechts één zo’n afdruk.

Hors Commerce

HC staat voor Hors Commerce, oftewel ‘niet te verkopen’. Vergelijkbaar met een proefdruk van een kunstenaar, werd deze proefdruk apart gezet van de gedrukte afdrukken. Vaak werden de HC-afdrukken gebruikt als vervangings- of verzekeringsexemplaren voor verloren of beschadigde prenten. Hors Commerce-afdrukken zijn identiek aan de gedrukte afdrukken.

Artist's Proof

Een bepaald aantal van een oplage wordt voor de kunstenaar gereserveerd boven de beperkte oplage, bijvoorbeeld als de oplage van een afdruk 50 is, worden de nummers 1-50 verkocht en ontvangt de kunstenaar zijn eigen exemplaren, die meestal een aparte nummering hebben die begint met AP (Artist’s Proof). In de loop van de geschiedenis van de prentkunst is het voorgekomen dat kunstenaars privé-exemplaren van de prenten voor zichzelf namen, waarbij de kunstenaar vaak zijn eigen exemplaren verkocht.

Prenten kunnen ook zijn voorzien van de initialen EA, wat staat voor Épreuve d’Artiste, de proef van de kunstenaar in het Frans.

Printerproefdruk

Printer’s Proof prints zijn afdrukken bovenop de oplage die aan de drukker worden gegeven als dank of in plaats van betaling door de kunstenaar. Afhankelijk van het aantal drukkers dat aan een werk heeft gewerkt en van de afspraak tussen de kunstenaar en de drukker, kunnen er meerdere drukproeven zijn van een bepaalde prent. Printer’s Proof prints worden geannoteerd met PP.

Proefdruk

Een proefdruk is een afdruk die wordt gemaakt om de ontwikkeling van het beeld te testen. Er kunnen vele proefdrukken zijn voordat de BAT. wordt gemaakt.